คำสั่งพื้นฐานที่สุดของ Linux ที่ทุกคนต้องรู้

คำสั่งแรกสุดที่ทุกคนต้องรู้คือ คำสั่ง ls ที่ใช้ลิสต์ชื่อไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ แบบเดียวกับคำสั่ง dir ในดอสวินโดว์นั่นเอง ( เครื่องหมาย $ คือ เครื่องหมาย prompt รับคำสั่งของ linux ไม่ต้องพิมพ์ลงไปด้วย)

$ ls -la

ปกติผมจะใส่ -la ด้วย เพื่อให้เป็นการแสดงรายชื่อไฟล์แบบละเอียด ( l หมายถึง long) และให้แสดงทั้งไฟล์ที่ซ่อนอยู่ด้วย (a คือ all) [ไฟล์ซ่อนใน linux คือ ไฟล์ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยจุด . ทั้งหลาย] ถ้าไม่ต้องการให้แสดงไฟล์ซ่อน เพราะจะดูเยอะเกินไป ก็ใช้แค่ ls -l ก็พอ

บ่อยครั้งจำนวนไฟล์ที่แสดงอาจมีมากเกินไปจนทำให้มองไม่ทัน ให้เติม | more ไว้ตอนท้ายด้วย เพื่อให้คำสั่ง ls ค่อยๆ แสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดให้เราดูทีละหน้าดังนี้

$ ls -la | more

เวลาจะดูหน้าถัดไปให้เคาะ space โปรดทราบว่า | more สามารถใช้ต่อท้ายคำสั่งได้ทุกคำสั่งที่เราต้องการให้แสดงผลทีละหน้า แต่ถ้าต้องการให้คำสั่ง ls แสดงไฟล์ที่ชื่อมีคำว่า “xxx” ออกมาเท่านั้น (ถ้ามี) ก็ให้ใช้คำว่า grep ตามด้วยคีย์เวิร์ดที่ต้องการ ดังนี้

$ ls -la | grep xxx

คำสั่งต่อมาที่ต้องรู้คือคำว่า cd ที่ใช้ย้ายโฟลเดอร์ปัจจุบันที่เราอยู่ คำสั่งเดียวกับดอสวินโดว์เลย เช่น

$ cd ..

เครื่องหมาย .. หมายถึงย้อนขึ้นไปข้างบนเช่นเดียวกัน และถ้าใส่ชื่อโฟลเดอร์แบบเต็มให้ขึ้นต้นด้วย / เสมอ ถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นการอ้างชื่อเทียบกับโฟลเดอร์ปัจจุบัน Linux ไม่มี drive: โฟลเดอร์สูงสุดคือ / เฉยๆ หรือบางทีเรียกว่า root

ถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ชื่ออะไร ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้

$ pwd

 

$ cp file1 file2

การก๊อปปี้ไฟล์ใช้คำสั่ง cp ถ้าต้องการก๊อปปี้โฟลเดอร์ให้ใส่ -r ด้วย

$ cp -r folder1 folder2

การเปลี่ยนชื่อไฟล์ใช้คำสั่ง mv

$ mv file1 file2

ถ้าต้องการลบไฟล์ก็ใช้คำสั่ง rm

$ rm file1

ถ้าลบโฟลเดอร์ก็อย่าลืม -r
ส่วนคำสั่งสร้าง folder และลบ folder ก็คือ mkdir และ rd
ถ้าอยากดูว่าไฟล์์ชื่อ file1 มีเนื้อหาอะไรบ้างให้ใช้คำสั่ง

$ cat file1

อย่าลืมว่าสามารถใช้คำสั่ง | more และ | grep ร่วมได้ด้วยถ้าต้องการ แต่ถ้าต้องการแก้ไขเนื้อหาในไฟล์เลย ให้เรียก text editor ของ linux ออกมาชื่อว่า nano

$ nano file1

เวลาแก้ไขเสร็จแล้วต้องการออกจาก nano ให้กด Ctrl-X แล้วกด Y และยืนยันชื่อไฟล์ออกมา
ถ้าต้องการค้นหาไฟล์ชื่อ file1 ว่าอยู่ที่ไหน ให้ใช้คำสั่ง

$ find / -name file1

อาจใช้ ? หรือ * ในชื่อไฟล์แบบเดียวกับดอสวินโดว์ร่วมด้วยกันได้เช่นกัน
ใน linux เวลาจะรันคำสั่งอะไร ต้องเขียนชื่อเต็มของคำสั่งนั้นด้วย กล่าวคือ ต้องใส่ path ที่คำสั่งนั้นอยู่ให้ครบ ถ้าเราอยากรู้ว่าคำสั่ง xyx อยู่ที่ path อะไร ให้ใช้คำสั่ง

$ whereis xyz

ยกเว้นว่า path ของคำสั่งนั้นจะถูกระบุไว้แล้วในตัวแปรชื่อ $PATH ก็ไม่ต้องใส่ path เต็มเวลารันคำสั่งนั้นอีก ถ้าอยากรู้ว่ามี path อะไรอยู่ใน $PATH แล้วบ้าง ให้ใช้คำสั่ง

$ echo $PATH

ถ้าอยากเติม path1 เข้าไปใน $PATH อีกอันหนึ่ง ให้ใช้คำสั่ง

PATH=$PATH:/path1

บางครั้งเราต้องใช้คำสั่งเดิมๆ บ่อยๆ ถ้าขี้เกียจพิมพ์ซ้ำๆ ก็ให้ใช้กดปุ่มลูกศรขึ้นในแป้นพิมพ์ มันจะใส่คำสั่งเก่าๆ ของเราให้เลย ถ้าอยากรู้ว่าคำสั่งเก่าๆ มีอะไรบ้างให้สั่งว่า

$ history

ถ้าต้องการรันคำสั่งที่ 20 ใน history ซ้ำอีก ให้พิมพ์ว่า

$ !20

สุดท้ายนี้ ถ้าต้องการศึกษาว่าคำสั่ง xyz มีวิธีใช้อย่างไรให้พิมพ์ว่า

$ man xyx

การออกพลิกคำอธิบายหน้าต่อไปให้เคาะ space ถ้าต้องการออกจากคำอธิบายให้กด q

Author: narin1975

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (Narin Olankijanan)

2 thoughts on “คำสั่งพื้นฐานที่สุดของ Linux ที่ทุกคนต้องรู้”

  1. เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ more แล้วมันเลื่อนลงได้อย่างเดียว ใช้ less นี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ search ได้ สบายใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.