ซิวข้างขวาน

Photo by enigma on Flickr
ปลาซิวข้างขวาน (Harlequin rasbora) เป็นปลาสำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงง่ายรองจากปลาหางนกยูงหรือแพะเผือก เพราะว่าพวกมันมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวๆ บ้านเรานี่เอง (ไทย กัมพูชา) แต่เป็นปลาตู้ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก พวกมันจึงทนกับสภาพอากาศและน้ำประปาบ้านเราได้สบายๆ เป็นปลาที่ค่อนข้างอดทน ตายยาก

เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 5 ซม. ควรเลี้ยงอย่างน้อย 6 ตัว เพราะพฤติกรรมของมันอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูง และควรมีที่หลบภัยภายในตู้ปลาให้มันบ้าง และอย่าสับสนกับปลาซิวขวานเล็ก เพราะลายข้างตัวของพวกมันเป็นรูปขวานเหมือนกัน แต่ขนาดเต็มวัยของมันต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *