วัดค่าน้ำชนิดต่างๆ

20140820_162326

 

ผลการทดสอบค่าต่างๆ ของน้ำ RO, น้ำดื่มยี่ห้อ 7-Select ซึ่งเป็นน้ำ RO เหมือนกัน,น้ำประปา, น้ำประปาต้มสุก เทียบกับน้ำในตู้ปลาและไม้น้ำที่เปลื่ยนน้ำเมื่อห้าวันที่แล้ว พบว่า

ทั้งน้ำประปาและน้ำประปาต้มสุก มี pH สูง คือค่อนข้างจะเป็นเบสเล็กน้อย และมีความกระด้างค่อนข้างสูง ทั้ง GH และ KH โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GH ค่อนข้างสูงมาก และเมื่อนำมาใช้กับตู้ปลาและไม้น้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สักพัก ทั้ง pH และ KH จะลดต่ำลง จนดูคล้ายของน้ำ RO ในขณะที่ GH จะยังค่อนข้างคงเดิม คือสูงเหมือนเดิม

น่าสังเกตว่าการต้มน้ำประปาไม่ช่วยลดค่า GH หรือ KH ได้ แสดงว่า น้ำประปาค่อนข้างกระด้างถาวร

นำ้ประปา ดูเป็นน้ำที่เหมาะกับการใส่ตู้ปลา ยกเว้นเรื่องของความกระด้างถาวร ทำให้เราอาจจำเป็นต้องผสมน้ำ RO บ้าง เพื่อลดความกระด้างลงก่อนใช้งาน

 

About narin1975

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (Narin Olankijanan)
This entry was posted in อควอเรียม. Bookmark the permalink.

One Response to วัดค่าน้ำชนิดต่างๆ

  1. thongek says:

    สุดยอดเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *