วัดค่าน้ำชนิดต่างๆ

20140820_162326

 

ผลการทดสอบค่าต่างๆ ของน้ำ RO, น้ำดื่มยี่ห้อ 7-Select ซึ่งเป็นน้ำ RO เหมือนกัน,น้ำประปา, น้ำประปาต้มสุก เทียบกับน้ำในตู้ปลาและไม้น้ำที่เปลื่ยนน้ำเมื่อห้าวันที่แล้ว พบว่า

ทั้งน้ำประปาและน้ำประปาต้มสุก มี pH สูง คือค่อนข้างจะเป็นเบสเล็กน้อย และมีความกระด้างค่อนข้างสูง ทั้ง GH และ KH โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GH ค่อนข้างสูงมาก และเมื่อนำมาใช้กับตู้ปลาและไม้น้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สักพัก ทั้ง pH และ KH จะลดต่ำลง จนดูคล้ายของน้ำ RO ในขณะที่ GH จะยังค่อนข้างคงเดิม คือสูงเหมือนเดิม

น่าสังเกตว่าการต้มน้ำประปาไม่ช่วยลดค่า GH หรือ KH ได้ แสดงว่า น้ำประปาค่อนข้างกระด้างถาวร

นำ้ประปา ดูเป็นน้ำที่เหมาะกับการใส่ตู้ปลา ยกเว้นเรื่องของความกระด้างถาวร ทำให้เราอาจจำเป็นต้องผสมน้ำ RO บ้าง เพื่อลดความกระด้างลงก่อนใช้งาน

 

Author: narin1975

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (Narin Olankijanan)

One thought on “วัดค่าน้ำชนิดต่างๆ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.