ติด OLED Display ให้ Raspberry Pi

สั่งซื้อจอ OLED มาต่อให้กับ Raspberry Pi แต่ดันสั่งผิดรุ่น เป็นรุ่นเก่าที่เลิกใช้กับ RPi ไปแล้ว โชคดีที่มีคนในเน็ตสอนวิธีต่อกับ RPi ให้

ติดตั้ง wiringPi

git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
sudo ./build

ติดตั้ง WiringPi-Python

sudo apt-get install python-setuptools python-dev
git clone https://github.com/Gadgetoid/WiringPi2-Python.git
cd WiringPi2-Python/
sudo python setup.py install
cd ..

ติดตั้ง spi-dev

git clone https://github.com/Gadgetoid/py-spidev.git
cd py-spidev
sudo python setup.py install

ติดตั้ง gaugette

git clone git://github.com/guyc/py-gaugette.git
cd py-gaugette
sudo python setup.py install

ตัวอย่างโค้ด helloworld.py

import gaugette.ssd1306
  RESET_PIN = 15
  DC_PIN  = 16
  led = gaugette.ssd1306.SSD1306(reset_pin=RESET_PIN, dc_pin=DC_PIN)
  led.begin()
  led.clear_display()
  led.draw_text2(0,0,'Hello World',2)
  led.display()

เวลาเรียกใช้งานก็สั่งว่า sudo python helloworld.py

วัดค่าน้ำชนิดต่างๆ

20140820_162326

 

ผลการทดสอบค่าต่างๆ ของน้ำ RO, น้ำดื่มยี่ห้อ 7-Select ซึ่งเป็นน้ำ RO เหมือนกัน,น้ำประปา, น้ำประปาต้มสุก เทียบกับน้ำในตู้ปลาและไม้น้ำที่เปลื่ยนน้ำเมื่อห้าวันที่แล้ว พบว่า

ทั้งน้ำประปาและน้ำประปาต้มสุก มี pH สูง คือค่อนข้างจะเป็นเบสเล็กน้อย และมีความกระด้างค่อนข้างสูง ทั้ง GH และ KH โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GH ค่อนข้างสูงมาก และเมื่อนำมาใช้กับตู้ปลาและไม้น้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สักพัก ทั้ง pH และ KH จะลดต่ำลง จนดูคล้ายของน้ำ RO ในขณะที่ GH จะยังค่อนข้างคงเดิม คือสูงเหมือนเดิม

น่าสังเกตว่าการต้มน้ำประปาไม่ช่วยลดค่า GH หรือ KH ได้ แสดงว่า น้ำประปาค่อนข้างกระด้างถาวร

นำ้ประปา ดูเป็นน้ำที่เหมาะกับการใส่ตู้ปลา ยกเว้นเรื่องของความกระด้างถาวร ทำให้เราอาจจำเป็นต้องผสมน้ำ RO บ้าง เพื่อลดความกระด้างลงก่อนใช้งาน

 

มาลาไคท์ กรีน

มาลาไคท์​ กรีน ก็เป็นยารักษาโรคปลายอดนิยมอีกตัวหนึ่ง ใช้รักษาโรคปรสิต โรคจุดขาว เชื้อรา และโรค Velvet ได้ดี ถ้าใช้ร่วมกับฟอร์มาลีนจะยิ่งให้ผลมากขึ้น

พวกมันเป็นพิษต่อปลาด้วย จึงต้องใช้อย่างระวัง อีกทั้งเป็นพิษรุนแรงกับสาหร่าย ไม้นำ้ และสัตว์เลี้ยงไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายในตู้ปลาด้วย แต่ข้อดีของมันคือ มีผลเสียต่อแบคทีเรียในกรองค่อนข้างต่ำ 

เวลาใช้ต้องเอาถ่านในกรองออก และควรปิดแสงสว่างด้วยถ้าทำได้

ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ

อัตราส่วนสำหรับการแช่ปลาคือ 5ppm เป็นเวลา 15 นาที ทำซ้ำวันเว้นวันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ช่วยกำจัดเชื้อรา

ถ้ารักษาด้วยการใส่ลงตู้ปลาถาวร ใช้อัตราส่วน 0.1 ppm เปลี่ยนน้ำทำซ้ำทุกสามวันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ช่วยกำจัดราในตู้