วัดค่าน้ำชนิดต่างๆ

20140820_162326

 

ผลการทดสอบค่าต่างๆ ของน้ำ RO, น้ำดื่มยี่ห้อ 7-Select ซึ่งเป็นน้ำ RO เหมือนกัน,น้ำประปา, น้ำประปาต้มสุก เทียบกับน้ำในตู้ปลาและไม้น้ำที่เปลื่ยนน้ำเมื่อห้าวันที่แล้ว พบว่า

ทั้งน้ำประปาและน้ำประปาต้มสุก มี pH สูง คือค่อนข้างจะเป็นเบสเล็กน้อย และมีความกระด้างค่อนข้างสูง ทั้ง GH และ KH โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GH ค่อนข้างสูงมาก และเมื่อนำมาใช้กับตู้ปลาและไม้น้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สักพัก ทั้ง pH และ KH จะลดต่ำลง จนดูคล้ายของน้ำ RO ในขณะที่ GH จะยังค่อนข้างคงเดิม คือสูงเหมือนเดิม

น่าสังเกตว่าการต้มน้ำประปาไม่ช่วยลดค่า GH หรือ KH ได้ แสดงว่า น้ำประปาค่อนข้างกระด้างถาวร

นำ้ประปา ดูเป็นน้ำที่เหมาะกับการใส่ตู้ปลา ยกเว้นเรื่องของความกระด้างถาวร ทำให้เราอาจจำเป็นต้องผสมน้ำ RO บ้าง เพื่อลดความกระด้างลงก่อนใช้งาน

 

มาลาไคท์ กรีน

มาลาไคท์​ กรีน ก็เป็นยารักษาโรคปลายอดนิยมอีกตัวหนึ่ง ใช้รักษาโรคปรสิต โรคจุดขาว เชื้อรา และโรค Velvet ได้ดี ถ้าใช้ร่วมกับฟอร์มาลีนจะยิ่งให้ผลมากขึ้น

พวกมันเป็นพิษต่อปลาด้วย จึงต้องใช้อย่างระวัง อีกทั้งเป็นพิษรุนแรงกับสาหร่าย ไม้นำ้ และสัตว์เลี้ยงไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายในตู้ปลาด้วย แต่ข้อดีของมันคือ มีผลเสียต่อแบคทีเรียในกรองค่อนข้างต่ำ 

เวลาใช้ต้องเอาถ่านในกรองออก และควรปิดแสงสว่างด้วยถ้าทำได้

ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ

อัตราส่วนสำหรับการแช่ปลาคือ 5ppm เป็นเวลา 15 นาที ทำซ้ำวันเว้นวันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ช่วยกำจัดเชื้อรา

ถ้ารักษาด้วยการใส่ลงตู้ปลาถาวร ใช้อัตราส่วน 0.1 ppm เปลี่ยนน้ำทำซ้ำทุกสามวันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ช่วยกำจัดราในตู้

เมธีลีน บลู

เมธีลีนบลู มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา ไม่ควรใส่ลงในตู้ปลาหลักโดยตรง เนื่องจากมันอาจทำลายแบคทีเรียกำจัดของเสียในตัวกรอง ไม้น้ำ หรือสัตว์เลี้ยงจำพวกไม่มีกระดูกสันหลังได้ เรานิยมแยกปลาที่ป่วยออกมาแช่เมธิลีนบูลชั่วครู่ แล้วจึงปล่อยมันกลับลงไปในตู้หลักมากกว่า นอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพราะมันช่วยกำจัดโปรโตซัวและโรคจุดขาวได้ด้วย

อัตราส่วนที่ใช้คือ 50ppm (ห้ามเกิน) และแช่เพียง 10 วินาทีเท่านั้น แล้วค่อยปล่อยปลากลับสู่ตู้หลัก

ถ้าต้องการใส่ลงในตู้หลักเพื่อช่วยป้องกันรา โปรโตซัว กำจัดพิษไนเตรด ให้ใส่ได้ในอัตราส่วน 3ppm โดยต้องเอาถ่านในตัวกรองออกด้วย ทิ้งไว้ 3 วัน แล้วเปลี่ยนน้ำ และใส่ถ่านกลับลงไปใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ทำเพราะเสียดายแบคทีเรียในตัวกรอง

(1ppm เท่ากับ 1mg/L ถ้าใช้เมธิลีบูลชนิด 2.303% หนึ่งช้อนชา ต่อน้ำตู้ปลา 10 gallons จะเท่ากับประมาณ 3ppm)