เมธีลีน บลู

เมธีลีนบลู มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา ไม่ควรใส่ลงในตู้ปลาหลักโดยตรง เนื่องจากมันอาจทำลายแบคทีเรียกำจัดของเสียในตัวกรอง ไม้น้ำ หรือสัตว์เลี้ยงจำพวกไม่มีกระดูกสันหลังได้ เรานิยมแยกปลาที่ป่วยออกมาแช่เมธิลีนบูลชั่วครู่ แล้วจึงปล่อยมันกลับลงไปในตู้หลักมากกว่า นอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพราะมันช่วยกำจัดโปรโตซัวและโรคจุดขาวได้ด้วย

อัตราส่วนที่ใช้คือ 50ppm (ห้ามเกิน) และแช่เพียง 10 วินาทีเท่านั้น แล้วค่อยปล่อยปลากลับสู่ตู้หลัก

ถ้าต้องการใส่ลงในตู้หลักเพื่อช่วยป้องกันรา โปรโตซัว กำจัดพิษไนเตรด ให้ใส่ได้ในอัตราส่วน 3ppm โดยต้องเอาถ่านในตัวกรองออกด้วย ทิ้งไว้ 3 วัน แล้วเปลี่ยนน้ำ และใส่ถ่านกลับลงไปใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ทำเพราะเสียดายแบคทีเรียในตัวกรอง

(1ppm เท่ากับ 1mg/L ถ้าใช้เมธิลีบูลชนิด 2.303% หนึ่งช้อนชา ต่อน้ำตู้ปลา 10 gallons จะเท่ากับประมาณ 3ppm)

 

Dosage ที่แนะนำ สำหรับยารักษาโรคปลา

Malachite Green ใช้ได้ดีกับ โรคเชื้อราและปรสิต

  • ใส่ลงในตู้ปลาถาวร 0.1mg/ลิตร เพื่อป้องกันโรค (วันเว้นวันติดต่อกันไม่เกิน 4 ครั้ง)
  • แช่เพื่อรักษาโรค 30 นาที 2mg/ลิตร (ทำซ้ำวันละหนติดต่อกัน 3 วัน)

Methylene Blue ไม่ควรใส่ตู้ปลาโดยตรง เพราะทำลาย biofilter

  •  แช่นาน 2 วัน 2mg/ลิตร

Arcriflavine ใช้กับโรคแบคทีเรีย

  • ใส่ตู้ปลา 5-10mg/ลิตร วันละครั้ง รอดูอาการ
  • แช่ 30 นาที 500mg/liter ทำซ้ำทุกวันรอดูอาการ

เกลือ ใช้ดีกับโรคจุดขาว

  • ใส่ลงในตู้ปลาเลย 0.3%
  • แช่ 5 นาที อย่างน้อย 1% อย่างมาก 3%

ด่างทับทิม ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ และพืช

  • แช่นสิ่งปลาหรือพืช 60 นาที 10mg/l (10ppm)

การให้ยาเป็นประจำเพื่อป้องกันโรค เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำ เพราะทำให้ปลาเครียด ยกเว้นการใช้เกลือที่มีผลกระทบน้อย

ค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงปลาตู้

ลองคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการเลี้ยงปลาตู้

เงินลงทุนเริ่มแรก รวมเป็นเงิน 2,595 บาท

รายการ ราคา
ตู้ปลาขนาด 24 นิ้ว  800
กรองแขวน  400
โคมไฟ  650
ต้นไม้น้ำ 4-5 ต้น  50
กรวดรองพื้นตู้ปลา  140
หินสวยงาม  20
แปรงแม่เหล็กขัดตู้ปลา  120
อาหารปลาสำเร็จรูป  20
ปลาแพะเผือก 3 ตัว  100
ปลาหางนกยูง 3 ตัว  15
ปลาซิวข้างขวางเล็ก 10 ตัว  100
Air Pump ใช้ถ่านกรณีไฟดับ  120
สายไซฟ่อนน้ำ 60

ค่าใช้จ่ายระยะยาวต่อเดือนรวมเป็นเงิน 95 บาทต่อเดือน

รายการ ราคา
อาหารปลา  20
ค่าไฟฟ้าของโคมไฟ  55
ค่าไฟฟ้าของระบบกรอง  14
ค่าน้ำประปา  6