การแปะรูปลงบล็อก

ยุคนี้เป็นยุค Mobile Web ครับ คนที่เข้าเว็บด้วยมือถือจอเล็กๆ มีเยอะมาก

ผมจึงมีความเห็นว่า การแปะรูปโดยให้รูปจมอยู่ใน text  (หรือเรียกว่า floating) อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกต่อไป เพราะจอมันแคบ