ท่านอนที่ถูกต้อง

  • ใช้หมอนหนุนเข่าให้สูงขึ้นเล็กน้อย
  • ถ้าใช้หมอนที่นูนตรงส่วนคอด้วยจะยิ่งดี เพราะจะช่วยยกคอให้สูงขึ้นเสมอกับกระดูกสันหลังเวลานอน
  • นอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้ แต่อย่านอนคว่ำ
  • ถ้านอนตะแคงอาจจะหาหมอนข้างมากอดไว้ด้วย
  • เวลาตื่นนอนค่อยๆ ประคองตัวขึ้นแบบช้าๆ

ท่านอนที่ถูกต้อง

  • ใช้หมอนหนุนเข่าให้สูงขึ้นเล็กน้อย
  • ถ้าใช้หมอนที่นูนตรงส่วนคอด้วยจะยิ่งดี เพราะจะช่วยยกคอให้สูงขึ้นเสมอกับกระดูกสันหลังเวลานอน
  • นอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้ แต่อย่านอนคว่ำ
  • ถ้านอนตะแคงอาจจะหาหมอนข้างมากอดไว้ด้วย
  • เวลาตื่นนอนค่อยๆ ประคองตัวขึ้นแบบช้าๆ